Selasa, 20 Oktober 2020

Street Dakwah Siri 3 tahun 1442H/2020M

Tarikh               :       15 September 2020

Tempat             :       Bangunan Merah Bandar Hilir Melaka

Ulasan              :       Peserta kakitangan JAIM dan NGO BAKPIS, Persatuan Dayak Islam dan Hidayah Centre Foundation Cawangan Negeri Melaka