PAID Alor Gajah

Bahagian PAID Alor Gajah

 
   
  MUHAMMAD MAWARDI BIN SHAFAI
PEGAWAI TADBIR AGAMA
PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH ALOR GAJAH
 


KOMPLEKS AGAMA DAN MAHKAMAH SYARIAH,78000 ALOR GAJAH MELAKA.

NO TELEFON 06-556 1254
NO FAKS 06-556 1197

 

 • Mengambil langkah-langkah tertentu untuk membolehkan umat islam memahami ,mengikuti dan menghayati ajaran agama islam seperti terkandung dalam al-quran dan as-sunnag melalui aktiviti-aktiviti penerangan dan dakwah meliputi ceramah, kursus dan bimbingan.
 • Meningkatkan kedahaman masyarakat islam mengenai pembangunan kekeluargaan melalui kursus, ceramah dan khidmat nasihat
 • Membantu memaju, mendorong dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat islam di daerah
 • Menguatkuasakan segala undang-undang yang berkaitan
 • Menguruskan pentadbiran kewangan dan perkhidmatan organisasi
 • Menyediakan kemudahan pendidikan agama dan akademik kpd pelajar dari peringkat tadika, sekolah rendah agama, sekolah rendah arab, dan sekolah menengah agama
 • Menyediakan perkhidmatan kekeluargaan seperti nikah, cerai , rujuk dan  bimbingan kekeluargaan kepada penduduk
 • Menguatkuasakan enakmen pentadbiran dan kekeluargaan islam negeri Melaka
 • Menjalankan pendakwaan ke aras orang yang dituduh melakukan kesalahan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Melaka
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program dakwah islam
 • Menyelaras pengurusan masjid dan surau
 • Memantau dan mengambil tindakan mencegah ajaran sesat
 • Mengurus dan menyelaras  pentadbiran agama islam peringkat daerah
 • Memastikan proses pendaftaran dan pengeluaran sijil nikah dan rujuk dapat dikeluarkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Memastikan urusan khidmat nasihat dapat diselesaikan dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh aduan diterima
 • Memastikan permohonan kebenaran berkahwin dapat dikeluarkan dalam tempoh 2 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit
 • Siasatan awal bagi setiap aduan yang dikenalpasti dalam tempoh 24 jam
 • Menyempurnakan siasatan sesuatu kes dalam tempoh 90 hari
 • Permohonan salinan / pengesahan daftar nikah, cerai & ruju’ dalam tempoh 7 hari
 • Sijil cerai disediakan dalam tempoh 30 hari setelah menerima rekod perceraian daripada mahkamah syariah dan diserah kepada pemohon selepas habis eddah

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase