PAID Jasin

PAID Jasin

 
   
  HUZAILAN BIN HAMZAH
PEGAWAI TADBIR AGAMA
PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH JASIN
 


PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH JASIN, 77000 JASIN, MELAKA

NO TELEFON 06-529 1277
NO FAKS 06-529 1744

 

 • Mengambil langkah-langkah tertentu untuk membolehkan umat islam memahami ,mengikuti dan menghayati ajaran agama islam seperti terkandung dalam al-quran dan as-sunnag melalui aktiviti-aktiviti penerangan dan dakwah meliputi ceramah, kursus dan bimbingan.
 • Meningkatkan kedahaman masyarakat islam mengenai pembangunan kekeluargaan melalui kursus, ceramah dan khidmat nasihat
 • Membantu memaju, mendorong dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat islam di daerah
 • Menguatkuasakan segala undang-undang yang berkaitan
 • Menguruskan pentadbiran kewangan dan perkhidmatan organisasi
 • Menyediakan kemudahan pendidikan agama dan akademik kpd pelajar dari peringkat tadika, sekolah rendah agama, sekolah rendah arab, dan sekolah menengah agama
 • Menyediakan perkhidmatan kekeluargaan seperti nikah, cerai , rujuk dan  bimbingan kekeluargaan kepada penduduk
 • Menguatkuasakan enakmen pentadbiran dan kekeluargaan islam negeri Melaka
 • Menjalankan pendakwaan ke aras orang yang dituduh melakukan kesalahan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Melaka
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program dakwah islam
 • Menyelaras pengurusan masjid dan surau
 • Memantau dan mengambil tindakan mencegah ajaran sesat
 • Mengurus dan menyelaras  pentadbiran agama islam peringkat daerah
 • Memastikan proses pendaftaran dan pengeluaran sijil nikah dan rujuk dapat dikeluarkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Memastikan urusan khidmat nasihat dapat diselesaikan dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh aduan diterima
 • Memastikan permohonan kebenaran berkahwin dapat dikeluarkan dalam tempoh 2 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit
 • Siasatan awal bagi setiap aduan yang dikenalpasti dalam tempoh 24 jam
 • Menyempurnakan siasatan sesuatu kes dalam tempoh 90 hari
 • Permohonan salinan / pengesahan daftar nikah, cerai & ruju’ dalam tempoh 7 hari
 • Sijil cerai disediakan dalam tempoh 30 hari setelah menerima rekod perceraian daripada mahkamah syariah dan diserah kepada pemohon selepas habis eddah

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase