Pendakwaan

Bahagian Pendakwaan

 
   
  AZMI BIN IBRAHIM
KETUA PENOLONG PENGARAH 
BAHAGIAN PENDAKWAAN
 
NO. 55-1 DAN 55-2, JALAN KPAA 2, KOMPLEKS PERNIAGAAN AL-AZIM, 75150 JALAN BUKIT BARU, MELAKA
 
NO TELEFON 06-3333333 EXT 3613
NO FAKS 06-288 2180

 

  • Bagi kes saman, kertas siasatan yang diterima dan lengkap hendaklah disemak dan didaftarkan ke Mahkamah Syariah dalam tempoh satu (1) bulan.
  • 2.Bagi kes tangkapan, kertas siasatan yang diterima dan lengkap hendaklah disemak dan didaftarkan ke Mahkamah Syariah dalam tempoh satu (1) bulan sebelum tamat tempoh bon jamin

 

  • Menjalankan tugas-tugas pendakwaan terhadap mereka yang melakukan kesalahan syariah di bawah enakmen-enakmen yang berkuatkuasa di Negeri Melaka.
  • Bertanggungjawab membantu para Hakim Syarie dalam membuat keputusan yang adil dan saksama.

 

  • Menguruskan 80% fail-fail kes yang diterima (tidak termasuk kes-kes tangkapan 24 jam) dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) bulan daripada tarikh penerimaan sehingga pendaftaran kes ke Mahkamah Syariah.
  • Memastikan Notis Rayuan difailkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh keputusan Mahkamah Syariah.
  • Memastikan Petisyen Rayuan difailkan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima Rekod Rayuan daripada Mahkamah Syariah.