Undang-Undang Keluarga Islam

Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam

 
   
  KHAIRULJANNAH BT ABDULLAH
KETUA PENOLONG PENGARAH 
BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
 


ARAS G, BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA, PUSAT ISLAM MELAKA, BUKIT PALAH 75400, MELAKA

NO TELEFON 06-333 3333 samb 5630
NO FAKS 06-288 2170

 

  • Memastikan pengurusan Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR) dilaksanakan mengikut kehendak peraturan dan Undang-undang yang sedang berkuatkuasa.
  • Menyediakan perkhidmatan pembangunan institusi kekeluargaan yang berkualiti.
  • Memberikan perkhidmatan khidmat nasihat dan rundingcara kekeluargaan yang berkesan.
Mengendalikan Program-Program Pembangunan Kekeluargaan Islam dan Khidmat Nasihat Di Negeri Melaka
  • Mengeluarkan Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan akan dikeluarkan dalam tempoh satu hari selepas lulus temuduga dalam hari yang sama temuduga dijalankan.
  • Sijil Cerai ditandatangani oleh KPNCR dalam tempoh 7 hari setelah terima sijil yang lengkap daripada Pejabat Agama Islam Daerah. Jika KPNCR berkursus, sijil ditandatangan dalam tempoh 3 hari selepas KPNCR kembali bertugas.
  • Kursus praperkahwinan dan kekeluargaan islam (KPKI) dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 kali setahun.
  • Pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan pandangan / khidmat nasihat akan dilayan dalam masa 15 minit.
  • Panggilan pertama sesi rundingcara keluarga dalam tempoh 10 hari bekerja atau mengikut tarikh kehendak pelanggan.

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase