Sebutharga 1

Sebutharga Membekal dan Menghantar Perkakasan Peralatan Percetakan Kad Perakuan Nikah Untuk Jabatan Agama Islam Melaka

SEBUTHARGA JAIM/UUKI/SHKPN/1/2021

 

Sebutharga Adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan berkuatkuasa seperti berikut:

 • No.Perolehan/Sebutharga: JAIM/UUKI/SHKPN/1/2021
 • Kod Bidang : 020201 (Perabot, Peralatan Pejabat, Hiasan Dalam dan Domestik/ Mesin-Mesin Pejabat dan Aksesori) atau 020301 (Perabot, Peralatan Pejabat, Hiasan Dalaman dan Domestik / Perkakasan Elektrik dan Elektronik / Perkakasan Elektrik dan Aksesori)
 • Surat Perakuan daripada Prinsipal HID kepada pengedar sah di Malaysia untuk aksesori kad pencetak di Jabatan
 • Tarikh Tawaran : 1 Februari 2021 (Isnin) hingga 19 Februari 2021 (Jumaat)
 1. Kontraktor perlu memastikan dokumen sebut harga yang lengkap perlu disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:
 • Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan Malaysia / Sijil Virtual yang lengkap menyatakan kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa;
 • Sijil Akuan Pendaftaran Bumiputera dari Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa;
 • Salinan Perakuan Pendaftran Borang D (Perakuan Pendaftaran) atau Borang E (Perakuan Pembaharuan Pendaftaran), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi Syarikat Enterprise, lengkap bersama dengan senarai pemilik. 

 

 1. Jabatan Agama Islam Melaka tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga.  Keputusan sebut harga ini adalah muktamad dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
 1. Borang sebutharga boleh didapati di kaunter Pejabat Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam dengan menyertakan WANG POS / KIRIMAN WANG berharga RM 20.00 yang dibuat atas nama Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka mulai 1 Februari 2021 (Isnin).
   
 2. Borang sebut harga dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri  dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam Melaka, 75400 Bukit Palah, Melaka tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 19 Februari 2021 (Jumaat).
   
 3. Adalah diingatkan bahawa kegagalan tuan/puan bagi mematuhi arahan-arahan tersebut boleh menjejaskan pertimbangan terhadap sebut harga tuan/puan