Sebutharga 2

Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Penyelenggaraan Landskap Sekolah Harapan Negeri Melaka

 

 • No.Perolehan/Sebutharga: JAIM/KP/SH/13/2019
 • Kod Bidang : 221001, 221002 & 221003 - Pembersihan bangunan dan kawasan
 • Tarikh Tawaran : 28 Ogos 2019 (Rabu) Jam 10.00 pagi

 

 

*Terbuka kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai Sijil Pendaftaran Bumiputera  Kementerian Kewangan Malaysia Yang Masih Sah dan beralamt di Negeri Melaka

*Sebutharga yang telah lengkap hendaklah dihantar di dalam Sampul Surat Yang Berlakri sebelum jam 12.00 tengahari
4 September 2019 (Rabu)
di alamat Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam 75400 Bukit Baru Melaka

*Harga dokumen RM20.00 (wang pos bayaran atas nama Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka)

 

Syarat Kelayakan

 1. Setiap Penyebutharga yang hendak memasuki sebut harga DIWAJIBKAN HADIR KE TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK.  Syarikat yang telah menghadiri taklimat sebut harga sahaja dibenarkan membeli Dokumen sebut harga.  Penyebut Harga yang berminat dikehendaki hadir ke sesi taklimat seperti berikut :

             

           Tarikh       :        28 Ogos 2019 (Rabu)

           Masa         :        10.00 pagi

           Tempat     :        Bilik Mesyuarat, Sekolah Harapan Negeri Melaka

   

  Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah menyerahkan Wang Pos bernilai RM20.00 bagi setiap borang sebut harga  di atas nama Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka.   Wang Tunai dan cek persendirian tidak akan diterima.  Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan.

  Semasa taklimat Sebut Harga dan pembelian Dokumen Sebut Harga, Penyebut Harga hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL (untuk pengesahan) dan SALINAN FOTOSTAT (tidak dikembalikan) bagi dokumen-dokumen berikut :

 2. Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan Malaysia / Sijil Virtual yang lengkap menyatakan Kod Bidang berkaitan dan masih berkuatkuasa ;
 3. Sijil Akuan Pendaftaran Bumiputera dari Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa;
 4. Salinan Perakuan Pendaftaran Borang D (Perakuan Pendaftaran) atau Borang E ( perakuan Pembaharuan Pendaftaran), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi Syarikat Enterprise, lengkap bersama dengan senarai pemilik.
 5. Hanya penama di dalam Sijil Kementerian Kewangan dan SSM sahaja boleh menghadiri taklimat.  Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam Sijil Kementerian Kewangan dan SSM.

  Jabatan Agama Islam Melaka tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolkan sesuatu tawaran sebut harga.

  Keputusan Sebut Harga ini adalah muktamad dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.