Sebutharga 2

Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Pejabat Agama Islam Daerah Alor Gajah, Melaka

 

  • No.Perolehan/Sebutharga: JAIM/KP/SH/2/2019
  • Kod Sebutharga: 220801 - Kawalan Keselamatan (Lesen Pendaftaran Kementerian Dalam Negeri)
  • Tarikh Tawaran: 9 Januari 2019 (Rabu) Jam 2.00 petang hingga 16 Januari 2019 (Rabu)


    *Sebutharga yang telah lengkap hendaklah dihantar di dalam Sampul Surat Yang Berlakri sebelum jam 12.00 tengahari
      16 Januari 2019 (Rabu) di alamat Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam
     75400 Bukit Baru Melaka