Sebutharga 3

NOTIS KERJA-KERJA UNDI BAGI GRED G1 DAERAH MELAKA TENGAH

 1.  Undi adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dengan: GRED G1 serta mempunyai sijil-sijil berikut yang masih sah dan beralamat di Daerah Melaka Tengah sahaja dibenarkan menyertai undi ini ;
  i)   Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)
  ii)  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  iii) Sijil Taraf Bumiputera
  iv)  Akaun Islamik daripada mana-mana pihak
 2. Undian akan dilaksanakan di Kompleks Al-Azim Fasa II pada :

              Tarikh       :       24 Februari 2020 (Isnin)
              Masa         :       9.00 pagi hingga 10.00 pagi
              Tempat     :       Auditorium Masjid Al-Azim,
                                     Kompleks Perniagaan Al-Azim Fasa II

              (Pendaftaran tutup pada jam 10.00 pagi)
   
 3. Sijil asal dari PKK, SPKK dan CIDB hendaklah disertakan semasa pendaftaran dijalankan.  Sekiranya tempoh sah laku kurang daripada (2) dua bulan surat permohonan pembaharuan kepada PKK hendaklah disertakan.
   
 4. Hanya pemilik syarikat yang ditauliahkan seperti dalam Sijil Pendaftaran PKK sahaja yang dibenarkan untuk mengambil bahagian di dalam undian pada hari berkenaan.
   
 5. Kontraktor yang disenarai hitamkan atau kontraktor yang telah dan sedang melaksanakan kerja-kerja sebutharga JAIM pada tahun 2020 tidak layak menyertai proses undi ini.
   
 6. Semua kontraktor yang datang untuk undi ini dikehendaki membawa cop syarikat masing-masing semasa pendaftaran
   
 7. Pihak Kontraktor hendaklah membuat semakan ke atas harga kerja undi yang ditawarkan sebelum membuat pendaftaran dan sekiranya pihak kontraktor berjaya dalam undian tersebut tetapi tidak bersetuju dengan harga tawaran maka kontraktor tersebut boleh disenarai hitamkan

 

 

NOTIS KERJA-KERJA UNDI BAGI GRED G1 DAERAH JASIN

 1.  Undi adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dengan: GRED G1 serta mempunyai sijil-sijil berikut yang masih sah dan beralamat di Daerah Jasin sahaja dibenarkan menyertai undi ini ;
  i)   Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)
  ii)  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  iii) Sijil Taraf Bumiputera
  iv)  Akaun Islamik daripada mana-mana pihak
 2. Undian akan dilaksanakan di Kompleks Al-Azim Fasa II pada :

              Tarikh       :       24 Februari 2020 (Isnin)
              Masa         :       2.00 petang hingga 3.00 petang
              Tempat     :       Auditorium Masjid Al-Azim,
                                         Kompleks Perniagaan Al-Azim Fasa II

              (Pendaftaran tutup pada jam 3.00 petang)
   
 3. Sijil asal dari PKK, SPKK dan CIDB hendaklah disertakan semasa pendaftaran dijalankan.  Sekiranya tempoh sah laku kurang daripada (2) dua bulan surat permohonan pembaharuan kepada PKK hendaklah disertakan.
   
 4. Hanya pemilik syarikat yang ditauliahkan seperti dalam Sijil Pendaftaran PKK sahaja yang dibenarkan untuk mengambil bahagian di dalam undian pada hari berkenaan.
   
 5. Kontraktor yang disenarai hitamkan atau kontraktor yang telah dan sedang melaksanakan kerja-kerja sebutharga JAIM pada tahun 2020 tidak layak menyertai proses undi ini.
   
 6. Semua kontraktor yang datang untuk undi ini dikehendaki membawa cop syarikat masing-masing semasa pendaftaran
   
 7. Pihak Kontraktor hendaklah membuat semakan ke atas harga kerja undi yang ditawarkan sebelum membuat pendaftaran dan sekiranya pihak kontraktor berjaya dalam undian tersebut tetapi tidak bersetuju dengan harga tawaran maka kontraktor tersebut boleh disenarai hitamkan

 

NOTIS KERJA-KERJA UNDI BAGI GRED G1 DAERAH ALOR GAJAH

 1.  Undi adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dengan: GRED G1 serta mempunyai sijil-sijil berikut yang masih sah dan beralamat di Daerah Alor Gajah sahaja dibenarkan menyertai undi ini ;
  i)   Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)
  ii)  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  iii) Sijil Taraf Bumiputera
  iv)  Akaun Islamik daripada mana-mana pihak
 2. Undian akan dilaksanakan di Kompleks Al-Azim Fasa II pada :

              Tarikh       :       26 Februari 2020 (Rabu)
              Masa         :       9.00 pagi hingga 10.00 pagi
              Tempat     :       Auditorium Masjid Al-Azim,
                                         Kompleks Perniagaan Al-Azim Fasa II

              (Pendaftaran tutup pada jam 12.00 Tengah hari)
   
 3. Sijil asal dari PKK, SPKK dan CIDB hendaklah disertakan semasa pendaftaran dijalankan.  Sekiranya tempoh sah laku kurang daripada (2) dua bulan surat permohonan pembaharuan kepada PKK hendaklah disertakan.
   
 4. Hanya pemilik syarikat yang ditauliahkan seperti dalam Sijil Pendaftaran PKK sahaja yang dibenarkan untuk mengambil bahagian di dalam undian pada hari berkenaan.
   
 5. Kontraktor yang disenarai hitamkan atau kontraktor yang telah dan sedang melaksanakan kerja-kerja sebutharga JAIM pada tahun 2020 tidak layak menyertai proses undi ini.
   
 6. Semua kontraktor yang datang untuk undi ini dikehendaki membawa cop syarikat masing-masing semasa pendaftaran
   
 7. Pihak Kontraktor hendaklah membuat semakan ke atas harga kerja undi yang ditawarkan sebelum membuat pendaftaran dan sekiranya pihak kontraktor berjaya dalam undian tersebut tetapi tidak bersetuju dengan harga tawaran maka kontraktor tersebut boleh disenarai hitamkan