Sebutharga 4

Sebutharga Membekal Alat Tulis Dan Kertas Bagi Tahun 2020 Jabatan Agama Islam Melaka

  • No.Perolehan/Sebutharga: JAIM/KP/SH/06/2020
  • Kod Bidang : 010201 dan 020601 (Kertas & Alat Tulis)
  • Tarikh Tawaran : 10 Mac 2020 (Selasa)

 

 

*Terbuka kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai Sijil Pendaftaran Bumiputera  Kementerian Kewangan Malaysia Yang Masih Sah dan beralamat di Negeri Melaka

*Sebutharga yang telah lengkap hendaklah dihantar di dalam Sampul Surat Yang Berlakri sebelum jam 12.00 tengahari
16 Mac 2020 (Isnin)
 di alamat Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam 75400 Bukit Baru Melaka

*Dokumen sebutharga adalah percuma