Sebutharga 5

Kerja-Kerja Mengecat Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Masjid Al-Ghaffar, Daerah Jasin, Melaka

SEBUTHARGA JAIM/PB/2020/03

 

                  KERJA-KERJA MENGECAT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI MASJID       

 AL-GHAFFAR, DAERAH JASIN, MELAKA

 

 1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor/pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah dengan: : GRED G1, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 – KERJA AM BANGUNAN yang beralamat di Daerah Jasin sahaja dibenarkan menyertai sebutharga ini. Di samping itu, kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini perlu mempunyai AKAUN ISLAMIC daripada mana-mana bank.

 

 1. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia mengenai penularan COVID-19, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac sehingga 09 Jun 2020 di seluruh negara. Oleh yang demikian, 'Lawatan Tapak' adalah dikecualikan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Justeru, maklumat terperinci berkaitan spesifikasi kerja boleh dilihat melalui rakaman video di aplikasi     facebook Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) pada                 18 Mei 2020 (Isnin) jam 10.00 pagi.

 

 

 1. Borang-borang sebutharga boleh didapati secara percuma melalui Laman Sesawang Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM): http://www.jaim.gov.my/ mulai 19 Mei 2020 (Selasa) hingga  9 Jun 2020 (Selasa).

 

 

 1. Semua borang sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterai dan ditulis nombor sebut harga di sebelah kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga, Unit Pembangunan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam Melaka, 75400 Bukit Palah, Melaka tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 9 Jun 2020 (Selasa).

           

 1. Adalah diingatkan bahawa kegagalan tuan/puan bagi mematuhi arahan-arahan tersebut boleh menjejaskan pertimbangan terhadap sebut harga tuan/puan.  

            Muat turun borang sebutharga

 

Kerja-Kerja Mengecat Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Masjid Sayyidina Ali, Bukit Katil, Melaka

SEBUTHARGA JAIM/PB/2020/04

 

                  KERJA-KERJA MENGECAT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI

MASJID SAYYIDINA ALI, BUKIT KATIL, MELAKA

 

 1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor/pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah dengan: GRED G1, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 – KERJA AM BANGUNAN yang beralamat di Daerah Melaka Tengah sahaja dibenarkan menyertai sebutharga ini. Di samping itu, kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini perlu mempunyai AKAUN ISLAMIC daripada mana-mana bank.

 

 1. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia mengenai penularan COVID-19, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac sehingga 09 Jun 2020 di seluruh negara. Oleh yang demikian, 'Lawatan Tapak' adalah dikecualikan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Justeru, maklumat terperinci berkaitan spesifikasi kerja boleh dilihat melalui rakaman video di aplikasi     facebook Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) pada                  18 Mei 2020 (Isnin) jam 10.00 pagi.

 

 

 1. Borang-borang sebutharga boleh didapati secara percuma melalui Laman Sesawang Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM): http://www.jaim.gov.my/ mulai 19 Mei 2020 (Selasa)  hingga 9 Jun 2020 (Selasa).

 

 1. Semua borang sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterai dan ditulis nombor sebut harga di sebelah kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga, Unit Pembangunan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam Melaka, 75400 Bukit Palah, Melaka tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 9 Jun 2020 (Selasa).

 

 1. Adalah diingatkan bahawa kegagalan tuan/puan bagi mematuhi arahan-arahan tersebut boleh menjejaskan pertimbangan terhadap sebut harga tuan/puan.

 

 1. Adalah diingatkan bahawa kegagalan tuan/puan mematuhi arahan-arahan tersebut boleh menjejaskan pertimbangan terhadap sebutharga tuan.

            Muat turun borang sebutharga 

 

Kerja-Kerja Mengacat Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Masjid Al-Alami, MITC Ayer Keroh, Melaka

SEBUTHARGA JAIM/PB/2020/05

 

                  KERJA-KERJA MENGECAT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI

MASJID AL-ALAMI, MITC AYER KEROH, MELAKA

 

 1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor/pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah dengan: GRED G2, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 – KERJA AM BANGUNAN yang beralamat di Negeri Melaka sahaja dibenarkan menyertai sebutharga ini. Di samping itu, kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini perlu mempunyai AKAUN ISLAMIC daripada mana-mana bank.

 

 1. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia mengenai penularan COVID-19, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac sehingga 09 Jun 2020 di seluruh negara. Oleh yang demikian, 'Lawatan Tapak' adalah dikecualikan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Justeru, maklumat terperinci berkaitan spesifikasi kerja boleh dilihat melalui rakaman video di aplikasi    facebook Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) pada                 18 Mei 2020 (Isnin) jam 10.00 pagi.

 

 

 1. Borang-borang sebutharga boleh didapati secara percuma melalui Laman Sesawang Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM): http://www.jaim.gov.my/  mulai 19 Mei 2020 (Selasa) hingga 9 Jun 2020 (Selasa).

 

 1. Semua borang sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterai dan ditulis nombor sebut harga di sebelah kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga, Unit Pembangunan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam Melaka, 75400 Bukit Palah, Melaka tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 9 Jun 2020 (Selasa).

 

 1. Adalah diingatkan bahawa kegagalan tuan/puan bagi mematuhi arahan-arahan tersebut boleh menjejaskan pertimbangan terhadap sebut harga tuan/puan.

            Muat turun borang sebutharga

Kerja-Kerja Mengecat Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Masjid Selat, Bandar Hilir, Melaka

SEBUTHARGA JAIM/PB/2020/06

 

                  KERJA-KERJA MENGECAT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI

MASJID SELAT, BANDAR HILIR, MELAKA

 

 1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor/pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah dengan: GRED G2, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 – KERJA AM BANGUNAN yang beralamat di Negeri Melaka sahaja dibenarkan menyertai sebutharga ini. Di samping itu, kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini perlu mempunyai AKAUN ISLAMIC daripada mana-mana bank.

 

 1. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia mengenai penularan COVID-19, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac sehingga 09 Jun 2020 di seluruh negara. Oleh yang demikian, 'Lawatan Tapak' adalah dikecualikan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Justeru, maklumat terperinci berkaitan spesifikasi kerja boleh dilihat melalui rakaman video di aplikasi    facebook Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) pada                  18 Mei 2020 (Isnin) jam 10.00 pagi.

 

 

 1. Borang-borang sebutharga boleh didapati secara percuma melalui Laman Sesawang Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM): http://www.jaim.gov.my/ mulai 19 Mei 2020 (Selasa)  hingga 9 Jun 2020 (Selasa).

 

 1. Semua borang sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterai dan ditulis nombor sebut harga di sebelah kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga, Unit Pembangunan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam Melaka, 75400 Bukit Palah, Melaka tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 9 Jun 2020 (Selasa).

 

 1. Adalah diingatkan bahawa kegagalan tuan/puan bagi mematuhi arahan-arahan tersebut boleh menjejaskan pertimbangan terhadap sebut harga tuan/puan

            Muat turun borang sebutharga

 

Kerja-Kerja Mengecat Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Masjid Ar Rasyidin, Daerah Alor Gajah, Melaka

SEBUTHARGA JAIM/PB/2020/02

 

                  KERJA-KERJA MENGECAT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI

MASJID AR-RASYIDIN, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA 

 

 1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor/pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah dengan: GRED G2, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 – KERJA AM BANGUNAN yang beralamat di Negeri Melaka sahaja dibenarkan menyertai sebutharga ini. Di samping itu, kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini perlu mempunyai AKAUN ISLAMIC daripada mana-mana bank.

 

 1. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia mengenai penularan COVID-19, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac sehingga 09 Jun 2020 di seluruh negara. Oleh yang demikian, 'Lawatan Tapak' adalah dikecualikan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Justeru, maklumat terperinci berkaitan spesifikasi kerja boleh dilihat melalui rakaman video di aplikasi    facebook Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) pada                  21 Mei 2020 (Khamis) jam 10.00 pagi.

 

 

 1. Borang-borang sebutharga boleh didapati secara percuma melalui Laman Sesawang Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM): http://www.jaim.gov.my/ mulai 22 Mei 2020 (Jumaat)  hingga 12 Jun 2020 (Jumaat).

 

 1. Semua borang sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterai dan ditulis nombor sebut harga di sebelah kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga, Unit Pembangunan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Agama Islam Melaka, Aras 2, Pusat Islam Melaka, 75400 Bukit Palah, Melaka tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 12 Jun 2020 (Jumaat).

 

 1. Adalah diingatkan bahawa kegagalan tuan/puan bagi mematuhi arahan-arahan tersebut boleh menjejaskan pertimbangan terhadap sebut harga tuan/puan

            Muat turun borang sebutharga