Isnin, 25 Januari 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

Bahagian Khidmat Pengurusan

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Menjawab aduan dalam tempoh 7 hari 13  9 14 28 32 10 19 25 12 9 26 12
2. Memastikan anggota JAIM menjalani latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun.                        
3. Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh tiga(3) hari bekerja.                        
4. Jawapan permohonan perolehan diberikan dalam tempoh tiga(3) hari bekerja selepas diluluskan.                        
5. Perhidmatan penyelenggaraan komputer dalam tempoh lima (5) hari bekerja. 7 11  18 - 2 13 5 10 7 16 10 6
6. Siasatan berkaitan pembangunan dibuat dan diselesaikan dalam tempoh 7 hari selepas aduan diterima.                        

 

Bahagian Dakwah

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Surat jemputan program yang dirancang dikeluarkan selewat-lewatnya 14 hari bekerja sebelum majlis diadakan.                        
2. Penilaian perkhidmatan pembekal makanan hendaklah mencapai sekurang-kurangnya 70% .                        

 

Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 jam selepas lulus temuduga dalam hari yang sama temuduga dijalankan. 29 18 18 0 15 32            
2. Sijil Cerai hendaklah ditandatangani Ketua Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk (KPNCR) dalam tempoh 7 hari setelah menerima sijil lengkap daripada Pejabat Agama Islam Daerah. Jika KPNCR berkursus, sijil akan ditandatangani dalam tempoh 3 hari selepas KPNCR kembali bertugas. 112 - - - 70 120            
3. Kursus Pra Perkahwinan dan Kekeluargaan Islam (KPKI) dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 kali setahun 2 4 3 PKP PKP 54            
4. Pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan khidmat nasihat / pandangan akan dilayan dalam tempoh 15 minit. 101 88 61 4 33 107            
5. Panggilan temujanji pertama sesi rundingcara keluarga dalam tempoh 10 hari bekerja atau mengikut tarikh kehendak pelanggan. 55 57 40 3 25 43            

 

 Bahagian Penguatkuasaan

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Menjalankan siasatan aduan kesalahan Syariah dalam tempoh 14 hari bekerja.                        
2. Setiap kes tangkapan Pegawai Penguasa Agama diselesaikan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh kes dibuka.                        
3. Aktiviti pencegahan jenayah syariah (ceramah, taklimat, pameran, kempen) dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali dalam tempoh 1 bulan.                        
4. Membebaskan Orang Yang Disyaki (OYDS) dengan jaminan dalam tempoh 24 jam                        

 

 Bahagian Pengurusan Halal

il JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1.

Proses Permohonan Sijil Pengesahan Halal Dilaksanakan Dalam Tempoh  30 Hari Bekerja Selepas Di Pensijilan Diterima

                       
2. Keputusan Permohonan Sijil Tauliah Penyembelih Dikeluarkan Dalam Tempoh 3 Hari BekerjaSelepasTemuduga                        
3. Tindakan Pertama Ke Atas Aduan Halal Dilakukan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Selepas Aduan Diterima                        

 

Bahagian Penyelidikan

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Tindakan pertama ke atas aduan mengenai penyelewengan akidah dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima 1 2 0 0 0 0 2 0        
2. Tindakan pertama ke atas aduan mengenai bahan-bahan penerbitan/gunaan/perhiasan berunsur Islam dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima 0 1 0 0 1 1 0 0        

 

 Bahagian Pendidikan

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Aduan di jawab dalam tempoh 7 hari bekerja.                        
2. Sekurang-kurangnya 80% pelajar lulus dalam peperiksaan dalaman dan awam.                        
3. Sekolah yang dipantau dalam aspek Pengurusan Sekolah mencapai skor minimum 80% markah.                        
4. Guru yang dipantau dalam aspek Pengajaran dan Pembelajaran mencapai skor minimum 80 % markah.                        
5. Majlis konvokesyen dan penyampaian sijil Tadika dilaksanakan selewat-lewatnya sebelum cuti sekolah penggal ketiga.                        

 

Bahagian Pengurusan Masjid

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Teks Khutbah Jumaat untuk bulan berikutnya disediakan dan diedarkan ke Pejabat Agama Daerah sebelum atau pada 25 haribulan pada bulan berikutnya dan teks Khutbah Hari Raya disediakan dan diedarkan selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh bacaan.

19/1

26/1

24/2

20/2

26/3 PKP

PKP

26/5

1/6

10/6

17/6

24/6

2/7

8/7

15/7

22/7

         

 

2.

Pengisian kekosongan pegawai syarak diselesaikan dalam tempoh 3 bulan - 54 2 - - - 5          
3. Siasatan berkaitan aduan berkenaan pegawai masjid dan pentadbiran masjid diselesaikan dalam tempoh 7 hari. 3 1 1 - - - 1          
4. Mengadakan program latihan kepada pegawai syarak dan jawatankuasa masjid sekurangkurangnya 2 kali setahun. - - - - - - -          

 

Pejabat Agama Islam Daerah Melaka Tengah

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Pengeluaran Sijil Nikah dan Ruju' disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja. 186 369 247 33 81 187 150          
2. Kebenaran Nikah dikeluarkan dalam tempoh 2 hari bekerja. 636 437 211 11 224 794 687          

3.

Sijil Cerai disediakan dalam tempoh 30 hari setelah menerima rekod daripada Mahkamah Syariah dan diserahkan selepas tamat tempoh iddah. 42 45 18 0 2 5 2          
4. Menjalankan siasatan aduan kesalahan Syariah dalam tempoh 14 hari bekerja. 0 0 0 0 0 0 0          
5. Menjalankan siasatan sesuatu kes kesalahan Syariah dalam tempoh 120 hari bekerja. 30 26 10 0 2 16 12          
6. Permohonan salinan / pengesahan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disiapkan dalam tempoh 7 hari bekerja. 43 29 22 0 22 37 35          
7. Panggilan temujanji pertama sesi rundingcara keluarga dalam tempoh 10 hari bekerja atau mengikut tarikh kehendak pelanggan. 14 13 7 0 6 16 11          
8. Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit 2490 1986 1192 0 1328 2643 2754          

 

Pejabat Agama Islam Daerah Jasin

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Pengeluaran Sijil Nikah dan Ruju' disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja.                        
2. Kebenaran Nikah dikeluarkan dalam tempoh 2 hari bekerja.                        

3.

Sijil Cerai disediakan dalam tempoh 30 hari setelah menerima rekod daripada Mahkamah Syariah dan diserahkan selepas tamat tempoh iddah.                        
4. Menjalankan siasatan aduan kesalahan Syariah dalam tempoh 14 hari bekerja.                        
5. Menjalankan siasatan sesuatu kes kesalahan Syariah dalam tempoh 120 hari bekerja.                        
6. Permohonan salinan / pengesahan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disiapkan dalam tempoh 7 hari bekerja.                        
7. Panggilan temujanji pertama sesi rundingcara keluarga dalam tempoh 10 hari bekerja atau mengikut tarikh kehendak pelanggan.                        
8. Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit                        

 

Pejabat Agama Islam Daerah Alor Gajah

Bil JANJI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Pengeluaran Sijil Nikah dan Ruju' disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja.                        
2. Kebenaran Nikah dikeluarkan dalam tempoh 2 hari bekerja.                        

3.

Sijil Cerai disediakan dalam tempoh 30 hari setelah menerima rekod daripada Mahkamah Syariah dan diserahkan selepas tamat tempoh iddah.                        
4. Menjalankan siasatan aduan kesalahan Syariah dalam tempoh 14 hari bekerja.                        
5. Menjalankan siasatan sesuatu kes kesalahan Syariah dalam tempoh 120 hari bekerja.                        
6. Permohonan salinan / pengesahan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disiapkan dalam tempoh 7 hari bekerja.                        
7. Panggilan temujanji pertama sesi rundingcara keluarga dalam tempoh 10 hari bekerja atau mengikut tarikh kehendak pelanggan.                        
8. Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit