Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan

 
  IKRAAM BIN ROSLI
  KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
 


ARAS 2, BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN, JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA, PUSAT ISLAM MELAKA, BUKIT PALAH ,75400, MELAKA

NO TELEFON 06-3333333 samb 5600
NO FAKS 06-2834060

 

Mewujudkan pengurusan pentadbiran, pembangunan sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat dan pembangunan yang telus, efisien dan berkesan dengan:
 • Memastikan Unit Pentadbiran memainkan peranan penting dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua anggota / Bahagian Jabatan Agama Islam Melaka.
 • Membangunkan Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Agama Islam Melaka Menuju Ke Arah Kecemerlangan Di Dalam Perkhidmatan Untuk Kemajuan Negara.
 • Mewujudkan ciri-ciri Profesionalisme dalam diri setiap guru-guru JAIM.
 • Melahirkan guru-guru JAIM yang berintegriti, berwawasan,kompeten, berilmu, berakhlak dan mesra pelanggan.
 • Melahirkan guru-guru JAIM yang kreatif dan inovatif.
 • Membangunkan infrastuktur pendidikan dan keagamaan yang telah dirancang dengan kos yang efektif.
 • Menyediakan kemudahan infrastruktur pendidikan dan keagamaan yang mencukupi, lengkap, dan selesa bagi memenuhi keperluan keagamaan dan pendidikan Negara.
 • Menyediakan perkhidmatan sokongan kepada bahagian-bahagian JAIM untuk meningkatkan prestasi pengurusan.
 • Memberi pendedahan bagi meningkatkan kesedaran terhadap peranan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
 • Sentiasa bersedia memberi nasihat teknikal sama ada secara langsung atau melalui Jawatankuasa.
 • Menyediakan kemudahan peralatan mengikut keperluan untuk meningkatkan produktiviti dengan mengambil kira teknologi semasa.
 • Memastikan Pengurusan Kewangan dan Akaun ,Unit Kewangan Berjalan lancar, tepat, efisyen serta mengekalkan perbelanjaan surplus bertetapan dengan polisi Kerajaan Negeri Melaka.

 

Untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut:
 • Pengurusan Pentadbiran Jabatan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Kewangan
 • Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat
 • Pengurusan Hal Ehwal Pembangunan Yang Berkaitan Dengan Jabatan

 

 • Menyelesaikan bayaran tuntutan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dengan syarat dokumen tidak kuiri
 • Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh tiga (3) hari bekerja 
 • Jawapan permohonan perolehan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas diluluskan
 • Tindakan pertama aduan penyelenggaraan komputer di buat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase