Pembangunan Keluarga

Bahagian Pembangunan Keluarga

 
   
  KHAIRULJANNAH BT ABDULLAH
KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KELUARGA
 


ARAS G, BAHAGIAN PEMBANGUNAN KELUARGA, JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA, PUSAT ISLAM MELAKA, BUKIT PALAH 75400, MELAKA

NO TELEFON 06-333 3333 samb 5630
NO FAKS 06-288 2170

 

  • Memastikan pengurusan Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR) dilaksanakan mengikut kehendak peraturan dan Undang-undang yang sedang berkuatkuasa.
  • Menyediakan perkhidmatan pembangunan institusi kekeluargaan yang berkualiti.
  • Memberikan perkhidmatan khidmat nasihat dan rundingcara kekeluargaan yang berkesan.
Mengendalikan Program-Program Pembangunan Kekeluargaan Islam dan Khidmat Nasihat Di Negeri Melaka
  • Keputusan pemeriksaan daftar (carian) dan salinan Catatan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima
  • Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase