Penguatkuasaan Syariah

Bahagian Penguatkuasaan Syariah

 
   
  AKMAL NADZIM BIN ABDULLAH
KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN SYARIAH
 


NO. 43-1, 43-2, 45-1 DAN 45-2 JALAN KPAA 2, KOMPLEKS PERNIAGAAN AL-AZIM,75150 JALAN BUKIT BARU, MELAKA

NO TELEFON 06-288 1282
NO FAKS 06-2881285

 

Melaksanakan penguatkuasaan enakmen kesalahan syariah Negeri Melaka dengan tegas dan berkesan.
  • Menerima dan menguruskan maklumat awam berkaitan dengan kesalahan-kesalahan syariah.
  • Menjalankan tindakan penguatkuasaan terhadap maklumat-maklumat awam berkaitan kesalahan syariah.
  • Melaksanakan perintah-perintah mahkamah ke atas pesalah syariah
  • Melaksanakan peruntukan undang-undang syariah yang terkandung di dalam enakmen-enakmen yang berkuatkuasa di Negeri Melaka.
  • Memberi maklumbalas ke atas permohonan laporan kes kesalahan syariah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima