Undang-Undang Keluarga Islam

Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam

 
   
  KHAIRULJANNAH BT ABDULLAH
KETUA PENOLONG PENGARAH 
BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
 


ARAS G, BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA, PUSAT ISLAM MELAKA, BUKIT PALAH 75400, MELAKA

NO TELEFON 06-333 3333 samb 5630
NO FAKS 06-288 2170

 

  • Memastikan pengurusan Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR) dilaksanakan mengikut kehendak peraturan dan Undang-undang yang sedang berkuatkuasa.
  • Menyediakan perkhidmatan pembangunan institusi kekeluargaan yang berkualiti.
  • Memberikan perkhidmatan khidmat nasihat dan rundingcara kekeluargaan yang berkesan.
Mengendalikan Program-Program Pembangunan Kekeluargaan Islam dan Khidmat Nasihat Di Negeri Melaka
  • Keputusan pemeriksaan daftar (carian) dan salinan Catatan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima
  • Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase