Rabu, 4 Ogos 2021

Perkhidmatan Untuk Orang Awam

Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)   Sistem Sokongan Pas Lawatan Ikhtisas (E-Ikhtisas)
Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM)   Sistem Pensijilan Halal Malaysia (MYeHALAL)
Sistem Maklumat Pendidikan Islam (SIMPENI)   Portal Masjid Negeri Melaka (e-Masjid)
Senarai Badan Pensijilan / Logo Halal Luar Negara Yang Diiktiraf Oleh JAKIM (Halal Malaysia)  

Sistem Pendaftaran dan Semakan Keputusan Pelajar Sekolah Rendah Agama (SRA) dan Tadika JAIM (ERS)

Tanwir Ramadhan   Senarai Hotel yang telah dipersijilkan Halal di negeri Melaka