Rabu, 4 Ogos 2021

 

Bil. Pencapaian Tarikh Lain-Lain
1.

Sistem Pengurusan Kualiti yang telah memenuhi keperluan standard ISO 9001:2015

MY - QMS 01424

Sehingga 28 April 2020
2. Masjid Cina memenangi Anugerah Tandas Awam Terbaik Peringkat Asean 14 - 16 Januari 2019