Rabu, 4 Ogos 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

Bahagian Khidmat Pengurusan

Bil PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Tindakan pertama dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan pelanggan diterima 22 22 23 14                
2. Siasatan aduan kerosakan bangunaan keagamaan dijalankan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas aduan diterima                        
3. Menyelesaikan bayaran tuntutan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dengan syarat dokumen tidak kuiri                        
4. Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh tiga (3) hari bekerja                         
5. Jawapan permohonan perolehan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas diluluskan                        
6. Tindakan pertama aduan penyelenggaraan komputer di buat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima  3 7 22 10                

 

Bahagian Dakwah

Bil PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Surat Kebenaran Ceramah Agama kepada Warganegara Asing dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah diperakui oleh Cawangan Khas PDRM.                        
2. Mengadakan program Dakwah sekurang-kurangnya empat (4) kali sebulan untuk meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat                        

 

Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam

Bil PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Sijil Kursus PraPerkahwinan Islam dikeluarkan dalam tempoh satu (1) hari                        
2. Surat panggilan temujanji pertama sesi rundingcara keluarga dikeluarkan dalam tempoh 10 hari bekerja dari permohonan diterima                        
3. Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) jam selepas pemohon lulus temuduga                        
4. Keputusan pemeriksaan daftar (carian) dan salinan Catatan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima                        
5. Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit                        

 

 Bahagian Penguatkuasaan

Bil PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Melaksanakan tindakan, operasi dan gerakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh maklumat kesalahan syariah diterima                        
2. Memberi maklum balas ke atas permohonan laporan kes kesalahan syariah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima                        

 

 Bahagian Pengurusan Halal

il PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1.

Proses permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas fi pensijilan diterima

                       
2. Keputusan permohonan Sijil Tauliah Penyembelih dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas temuduga                        

 

Bahagian Penyelidikan

Bil PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Siasatan ke atas aduan mengenai penyelewengan akidah dan bahan - bahan penerbitan / gunaan / perhiasan berunsur Islam mula dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima                        

 

 Bahagian Pendidikan

Bil PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan proses pendaftaran pelajar ke Tadika JAIM dan SRA JAIM secara atas talian melalui Electronic Registration & Result System (eRS) dibuka mulai 01 Mac sehingga 31 Oktober setiap tahun                        
2. Mengeluarkan slip keputusan peperiksaan Syahadah Ibtidaiyah Arabiah (SIA), Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) dan Ujian Amali Tahun Enam (UAT6) pada hari keputusan diumumkan                        

 

Bahagian Pengurusan Masjid

Bil PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Teks khutbah diedarkan selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh bacaan khutbah melalui pelbagai saluran sama ada laman sesawang JAIM, media sosial atau serahan di Pejabat Agama Islam Daerah

 

 

   

 

 

 

         

 

2.

Proses pembayaran imbuhan / elaun mengajar program takmir dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja : 
a) Imam : setelah surat pengesahan diterima daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
b) Bilal, Noja dan Pengurusa Jenazah Wanita : setelah Borang Profail Pegawai Masjid yang lengkap diterima
c) Guru Takmir : setelah borang permohonan yang lengkap diterima
                       

 

Pejabat Agama Islam Daerah

(Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah)

Bil Perkara JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Surat Kebenaran Berkahwin dikeluarkan dalam tempoh 24 jam (1 hari bekerja) daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima                        
2. Surat Perakuan Nikah (sijil) dan Kad Perakuan Nikah disediakan dalam tempoh 10 hari bekerja daripada tarikh pendaftaran nikah dibuat                        

3.

Surat Perakuan Ruju' disediakan dalam tempoh 10 hari bekerja daripada tarikh pendaftaran ruju' dibuat                        
4. Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) jam selepas lulus temuduga                        
5. Surat Perakuan Penceraian disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima dan diserahkan selepas tamat tempoh iddah isteri                        
6. Permohonan pemeriksaan daftar (carian) dan salinan Catatan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima                        
7. Surat panggilan temujanji pertama sesi rundingcara keluarga dalam tempoh 10 hari bekerja dari permohonan yang diterima                        
8. Mengadakan program-program Dakwah untuk meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat                        
9. Melaksanakan tindakan, operasi dan gerakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh maklumat kesalahan syariah diterima                        
10. Tuntutan bulanan elaun mengajar kelas takmir diterima sehingga lima (5) hari bulan pada bulan berikut                        
11. Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit