Visi, Misi & Moto

 
 
  •  

    Peneraju pengurusan hal ehwal agama Islam yang berwibawa bagi melahirkan ummah yang bertaqwa berteraskan prinsip maqasid syariah
  •  

    Memperkasakan pengurusan hal ehwal agama Islam melalui kaedah penyampaian perkhidmatan yang menyeluruh ke arah kesejahteraan ummah
  •  

    Bertakwa Dan Berakhlak Mulia