Penguatkuasaan

Bahagian Penguatkuasaan

 
   
  AKMAL NADZIM BIN ABDULLAH
KETUA PENOLONG PENGARAH
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
 


NO. 43-1, 43-2, 45-1 DAN 45-2 JALAN KPAA 2, KOMPLEKS PERNIAGAAN AL-AZIM,75150 JALAN BUKIT BARU, MELAKA

NO TELEFON 06-288 1282
NO FAKS 06-2881285

 

Melaksanakan penguatkuasaan enakmen kesalahan syariah Negeri Melaka dengan tegas dan berkesan.
  • Menerima dan menguruskan maklumat awam berkaitan dengan kesalahan-kesalahan syariah.
  • Menjalankan tindakan penguatkuasaan terhadap maklumat-maklumat awam berkaitan kesalahan syariah.
  • Melaksanakan perintah-perintah mahkamah ke atas pesalah syariah
  • Melaksanakan peruntukan undang-undang syariah yang terkandung di dalam enakmen-enakmen yang berkuatkuasa di Negeri Melaka.
  • Membuat siasatan aduan dalam tempoh 48 jam
  • Siasatan kes disempurnakan dalam tempoh 30 hari
  • Mengemukakan laporan pelaksanaan waran tangkap kepada mahkamah dalam tempoh 7 hari sebelum tarikh perbicaraan
  • Menjaga kerahsiaan maklumat pengadu dan kes yang belum disabitkan kesalahannya.