Pengurusan Halal

Bahagian Pengurusan Halal

 
   
  MUHAMAD SAYUTI BIN OMAR
KETUA PENOLONG PENGARAH 
BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL
 


NO. 53-1, 55 JALAN KPAA 2, KOMPLEKS PERNIAGAAN AL-AZIM,75150 JALAN BUKIT BARU, MELAKA

NO TELEFON 06-281 2635
NO FAKS 06-288 2353

 

Memberi perkhidmatan persijilan  halal dengan sistematik dan cekap.
  • Menguruskan Permohonan Pensijilan Halal Malaysia dan Sijil Tauliah Penyembelih di Negeri Melaka
  • Melaksanakan Pemantauan berkala terhadap pemegang Sijil Pengesahan Halal Malaysia dan pemegang Sijil Tauliah Penyembelih Negeri Melaka

 

  • Proses Permohonan Sijil Pengesahan Halal Dilaksanakan Dalam Tempoh  30 Hari Bekerja Selepas Di Pensijilan Diterima
  • Keputusan Permohonan Sijil Tauliah Penyembelih Dikeluarkan Dalam Tempoh 3 Hari BekerjaSelepasTemuduga.
  • Tindakan Pertama Ke Atas Aduan Halal Dilakukan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Selepas Aduan Diterima.
  • PemantauanSijil Pengesahan Halal MalaysiA Dilakukan Sekali Dalam Tempoh Pensijilan.